Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013).

Με την Πολ 1069/2015 δίνονται οι οδηγίες για την φορολόγηση του εισοδήματος απο ακίνητη περιουσία σε εφαρμογη των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του Ν4172/2013. … Read more →

Please follow and like us: