Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9,67,69,70 του Ν4172/2013

Με την ΠΟΛ 1067/2015 καθορίζονται  οι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής και τα  εισοδήματα που θα δηλωθούν,  η καταβολή, προκαταβολή και η μείωση του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα. … Read more →

Please follow and like us: