Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου/Μεταβολη στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας0

ΠΟΛ.1006/31.12.2013
Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας … Read more →

Please follow and like us: