Διαδικασία και δικαιολογητικα για τη μεταφορα φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό0

Με την ΠΟΛ 1058/2015 δόθηκαν οι οδηγίες για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4174/2013

Read more →

Please follow and like us: