greek tavern

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ0

Άρθρο : ΦΠΑ στα Ξενοδοχεία και στην Εστίαση για τα νησιά του Αιγαίου
1.Ξενοδοχεία –Τουριστικά Καταλύματα
Με την εγκύκλιος 1160/17-7-2015 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν 4334/2015 αναφορικά με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., των οποίων η ισχύς αρχίζει από 20/07/2015.
Ο κανονικός συντελεστής και ο μειωμένος συντελεστής παραμένουν στο 23% και στο 13% αντίστοιχα, ενώ ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής διαμορφώνεται σε 6%. Η μείωση κατά 30 % στα νησιά συνεχίζει να ισχύει μέχρι 30/09/2015 και οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 16% ,9% και 4%
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, διαμορφώνεται σε 4% μέχρι 30/09/2015, ενώ από 01/10/2015, σε συνδυασμό με την κατάργηση της έκπτωσης 30% που ίσχυε για τα νησιά του αιγαίου υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή 13%. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου των πρωινών και της ημιδιατροφής διαμορφώνονται στο 16% από 20/07/2015 και μέχρι τοις 30/09/2015, ενώ από 01/10/2015 διαμορφώνονται σε 23%.
2. Υπηρεσίες Εστίασης
Οι υπηρεσίες εστίασης μετατάσσονται στο κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α (23% ή 16%). Ο συντελεστής 16 % παραμένει στα νησιά του αιγαίου μέχρι 30/09/2015, ενώ καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές ΦΠΑ. Αναλυτικότερα, καταργούνται από 1.10.2015 στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.
Επιπρόσθετα , σε ότι αφορά στην εστίαση, επισημαίνεται ότι στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται ανεξαιρέτως όλες οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των ειδών που καταναλώνονται επιτοπίως (π.χ. χρέωση νερού, γάλακτος, ψωμιού, αναψυκτικών, καφέδων, φαγητών κλπ με συντελεστή 23%). Όσον αφορά στις παραδόσεις αγαθών (γενικά τροφίμων τυποποιημένων ή μη, γευμάτων, αρτοποιημάτων, ψωμιού, γλυκών, νερού, αλκοολούχων ή μη ποτών, χυμών, καφέδων και λοιπών ροφημάτων κλπ) που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εστίασης, δηλαδή στις απλές πωλήσεις ειδών εστίασης που δεν σερβίρονται για επιτόπια κατανάλωση από τους πελάτες, αλλά είτε παραλαμβάνονται από τους πελάτες για κατανάλωση εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, είτε αποστέλλονται καθ’ υπόδειξη του πελάτη, εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται κατά περίπτωση το παραδιδόμενο αγαθό (π.χ. 13% για το νερό, το γάλα, καθώς και για το ψωμί εφόσον χρεώνεται χωριστά, 23% για τα γλυκά, τα λοιπά αρτοποιήματα, τους καφέδες κλπ).
Να σημειώσουμε εδώ ότι για την Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές και για διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/1988, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.
Τέλος, οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.

Please follow and like us:
forologisi fysikon prosopon pou askoun epixeirimatiki drastiriotita

Πως θα φορολογηθούν φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την κλίμακα των μισθωτών;0

Συμφώνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου. … Read more →

Please follow and like us:
Καταναλωτικές δαπάνες

Συγκέντρωση αποδείξεων καταναλωτικών δαπανών . Τι ισχύει φέτος;0

Read more →

Please follow and like us:
forrent

Εκχώρηση Ανείσπρακτων Μισθωμάτων στο Δημόσιο. Απαλλαγή φορολόγησης εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων που δεν έχουν εισπραχθεί0

Εκδόθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης των μισθωμάτων, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται. … Read more →

Please follow and like us:

Έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 20140

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/05/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ανακοινώνει την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014. … Read more →

Please follow and like us: