Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Στο σημερινό, μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να συμπεριλάβει  στον σχεδιασμό της τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος. Επιτυχημένες επιχειρήσεις πρίν πάρουν οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση έχουν εκτιμήσει τις φορολογικές επιπτώσεις.

Στη NaxosAccounting διαθέτουμε τμήμα φορολογικού σχεδιασμού για επιχειρήσεις και ιδίωτες. Το τμήμα φορολογικού σχεδιασμού ειναι στελεχομένο απο πιστοποιημένους λογιστές ειδικούς σε θέματα φορολογίας εισοδήματος. Δίνουμε την δυνατότητα σε επιχειρηματίες και ιδιώτες να είναι ευέλικτοι και να περιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με κατανόηση των αναγκών και των σκοπών της επιχείρησης σας το τμημα φορολογικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το λογιστικό τμήμα επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μερικές απο τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Φορολογική Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων.
  • Φορολογικό σχεδιασμό για συγχωνεύσεις.
  • Φορολογικό σχεδιασμό για επενδύσεις σε πάγια
  • Αξιοποίηση των φορολογικών διατάξεων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων για εταιρείες.
  • Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων.
   

Leave a Comment