ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Παρέχουμε λογιστικές και συμβουλευτικες υπηρεσίες τόσο σε Ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Νάξο και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Κυκλάδων. Ειδικευόμαστε στους ακόλουθούς τομέις:

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχέιρηση σας ή στο γραφείο μας. Δίνούμε έμφαση στην ποιότητα, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Η ομάδα μας προσεγγίζει ...

Read more →

FORMS

Loading…    

Read more →

Εργατικά-Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση της μισθοδοσίας με συνεχή ενημέρωση σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αναλύονται όπως παρακάτω: Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων σε Ο.Α.Ε.Δ και ...

Read more →

Φορολογικά Για Ιδιώτες

Επαγγελμάτιες της NaxosAccounting μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε την φορολογική σας στρατηγική αποφεύγοντας φόρους, σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας και ...

Read more →

Φορολογικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Στο σημερινό, μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να συμπεριλάβει  στον σχεδιασμό της τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος. Επιτυχημένες επιχειρήσεις πρίν πάρουν οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση έχουν εκτιμήσει ...

Read more →

Οργάνωση Λογιστηρίου

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί σωστό σχεδιασμό και οργάνωση του λογιστήριου κάθε επιχέιρησης. Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σε συνεργασία με τον επιχειρηματία ή τους ...

Read more →

Ενάρξεις-Συστάσεις Μεταβολές

Η ανάληψη εύθυνης για την ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτεί σωστό σχεδιασμό, επιλογή κατάλληλων πόρων και εργαλείων από την έναρξη της. Στην NaxosAccounting βρισκόμαστε στο πλευρό σας παρέχοντας γνώση, εμπειρία και ...

Read more →