Φορολογικά Για Ιδιώτες

Επαγγελμάτιες της NaxosAccounting μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε την φορολογική σας στρατηγική αποφεύγοντας φόρους, σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας και την προστασία του οικογενειακού σας εισοδήματος. Ο φορολογικός σχεδιασμός θα πρέπει να αποτελέι σημαντικό τμήμα του συνολικου χρηματοοικονομικου σχεδιασμού σας, για να προστεατέυσετε το οικογενειακό σας εισόδημα και να πετύχετε τους στόχους σας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, είναι:

  • Εγγραφή χρηστών στο taxisnet και υποβολή εντύπων μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων(ΓΓΠΣ)

  • Σύνταξη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης καθώς και των στοιχείων ακινήτων, (E1,E2,E9).

  • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης για να είστε ενήμεροι για τον τυχόν φόρο που σας αναλογεί.

  • Έκδοση βεβαιώσεων και εκκαθαριστικού σημειώματος

  • Πολυετή φορολογικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας

  • Φορολογική καθοδήγηση για σχέδια επενδύσεων με σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού σας εισοδήματος και την αποφυγή κατασπατάλησης χρηματοοικονομικών πόρων.


Τέλος στη NaxosAccounting ειδικευόμαστε σε θέματα σχετικά με την φορολόγηση κατοίκων εξωτερίκού, ομογενών, αλλοδαπών που αποκτούν εισόδημα και οικία στην Ελλάδα