Οργάνωση Λογιστηρίου

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί σωστό σχεδιασμό και οργάνωση του λογιστήριου κάθε επιχέιρησης. Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σε συνεργασία με τον επιχειρηματία ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης.  Στην συνέχεια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το λογιστήριο  σύμφωνα τις λογιστικές αρχές, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης, τις φορολογικές διατάξεις και τα τεχνολογικά μέσα πού έχουμε στην διάθεση μας. Τέλος ελέγχουμε την λειτουργία του λογιστήρίου σύμφωνα με τις προσδιοροζόμενες απαιτήσεις και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   

Leave a Comment