Εργατικά-Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση της μισθοδοσίας με συνεχή ενημέρωση σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αναλύονται όπως παρακάτω:

  • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων σε Ο.Α.Ε.Δ και επιθεώρηση εργασίας.
  • Προετοιμασία και υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
  • Προετοιμασία και υποβολή προσωρινής και οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης