Ενάρξεις-Συστάσεις Μεταβολές

Η ανάληψη εύθυνης για την ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτεί σωστό σχεδιασμό, επιλογή κατάλληλων πόρων και εργαλείων από την έναρξη της. Στην NaxosAccounting βρισκόμαστε στο πλευρό σας παρέχοντας γνώση, εμπειρία και ενημέρωση για την υλοποίηση του εγχειρήματος σας.

Συγκεκριμένα, επισκεπτόμενοι το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε σχετικά με τα παρακάτω:

  • Επιλογή κατάλληλης εταιρικής μορφής ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης σας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την λογιστική και μηχανογραφική οργάνωση της επιχείρησης σας.
  • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρικά σχήματα και εκπροσώπηση στη Δ.Ο.Υ παρέχοντας ολοκληρωμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και νομικές υπηρεσίες.
  • Μεταβολές δραστηριοτήτων και εταιρικών μορφών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
   

Leave a Comment